^H HIGHLAND-SOFT
ReactJS

ReactJS_

Autor: Adrian Wiktor
piątek
19
Styczeń

Dlaczego używamy ReactJS ?

 

Komponenty nadają się do wielokrotnego użytku.

React zapewnia strukturę opartą na komponentach. Komponenty to nasze klocki lego. Zaczynamy od drobnych komponentów,
takich jak przycisk, pole wyboru, rozwijane itp. A następnie piszemy komponenty wyższego poziomu. I tak dalej, dopóki nie dochodzimy do tego jednego głównego komponentu, a ten komponent to nasza aplikacja.

web developer

Każdy komponent decyduje o sposobie renderowania. Każdy komponent ma swoją wewnętrzną logikę.
To podejście ma niesamowite rezultaty. Możemy ponownie użyć komponenty w dowolnym miejscu.
W rezultacie:

 

(1) nasza aplikacja ma spójny wygląd,
(2) ponowne użycie ułatwia utrzymanie i rozwijanie kodu oraz
(3) łatwiej jest rozwijać aplikację.
Ta struktura oparta na komponentach pomogła nam w ogromnej rozbudowie naszej aplikacji internetowej.

 

Czyste podejście do tworzenia aplikacji

Jedną z potężnych stron React jest to, że zapewnia dobrą abstrakcję, co oznacza, że nie naraża developera na skomplikowane elementy wewnętrzne.

 

Porównując to z AngularJS, aplikacje łatwiej przejąć po poprzednim developerze, czy całym teamie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dalej ją rozwijać. Developer musi tylko zrozumieć cykle życia elementów, stany. React nie narzuca żadnych wzorów ani architektury, takich jak MVC / MVVM, w końcu jest tylko warstwą widoku i możesz dowolnie zaprojektować architekturę swojej aplikacji.

 

React Native

React zawiera bonus: React Native. React nie jest biblioteką typu: “write once run anywhere library”, ale jak sam twórca tej biblioteki powiedział: “learn once write anywhere” – naucz się raz, pisz gdziekolwiek. Tak, można pisać aplikacje natywne na platformę Android i iOS przy użyciu React Native. Chociaż nie będzie można użyć dokładnie tego samego kodu, który został stworzony dla web, ale będzie można korzystać z tej samej metodologii i tej samej architektury.

Komentarze

komentarzy