^H HIGHLAND-SOFT
NoSql Databases

NoSql Databases_

Autor: Adrian Wiktor
piątek
2
Luty

Dlaczego używamy NoSQL Database ?

 

NoSQL obejmuje szeroką gamę różnych technologii baz danych, które zostały opracowane w odpowiedzi na wymagania stawiane w budowaniu nowoczesnych aplikacji.

Klienci wymagają obsługi ogromnych ilości nowych, zmieniających się typów danych – danych uporządkowanych, częściowo ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i polimorficznych.

Dawno minęły czasu cyklu rozwoju aplikacji tzn Waterfall, który trwał od dwunastu do osiemnastu miesięcy. Teraz małe zespoły pracują w zwinnych sprintach, szybko iterując i przesyłając kod co tydzień lub dwa, czasem nawet kilka razy dziennie na serwer, dzieki czemu zmiany są widoczne na bieżąco, a klient możę wyrazić swoje uwagi.

Aplikacje, które kiedyś były świadczone jako usługi, są teraz zawsze dostępne, skalowalne i skalowalne globalnie, niejednokrotnie dla milionów użytkowników.

Organizacje przechodzą obecnie do skalowalnych architektur wykorzystujących oprogramowanie typu open source, przetwarzanie w chmurze zamiast dużych monolitycznych serwerów i infrastruktury pamięci masowej.

Relacyjne bazy danych nie zostały zaprojektowane w taki sposób, aby poradzić sobie ze skalą i zręcznością.

 

Komentarze

komentarzy